Produkter

Försäljning av natursten till trädgård och utvändig miljö, till exempel skiffer, ölandskalksten samt gatsten, kantsten och trappor av granit.

Försäljning av natursten till invändig miljö, till exempel måttanpassade köksbänkskivor, fölnsterbänkar, golvplattor, trappor etc.

På City Sten får Du som kund hjälp med val av sten och utförande till de ändamål du önskar.

Natursten delas inom stenindustrin allmänt upp i följande bergarter:
• Granit - Eruptivbergarter (även gnejs, diabas, syenit tillhör denna grupp)
• Kalksten - Sedimentära bergarter
• Marmor - Metamorfa bergarter
• Skiffer - Metamorfa/sedimentära bergarter
• Sandsten - Metamorfa/sedimentära bergarter